Artikel 5:31a Awb

  • De aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, kan het bestuursorgaan verzoeken bestuursdwang toe te passen.
  • Het verzoek kan worden gedaan na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 5:24, tweede lid.
  • Het bestuursorgaan beslist binnen vier weken op het verzoek. De beslissing is een beschikking.

Rechtspraak

De uitvoering van een last onder bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb kan niet voor onbepaalde tijd worden opgeschortRaad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2547
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.