Artikel 4:81 Awb

  • Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. 
  • In andere gevallen kan een bestuursorgaan slechts beleidsregels vaststellen, voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.

Rechtspraak artikel 4:81 Awb (vaststellen beleidsregels)

Een gemeenteraad kan geen beleidsregels ex artikel 4:81 Awb vaststellen voor de uitoefening van bevoegdheden die aan het College van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester toebehorenRaad van State 24 mei 2006,  ECLI:NL:RVS:2006:AX4392
Mandaat van beleidsregels ex artikel 4:81 Awb is mogelijk voor zover dit expliciet in de mandaatverlening is vermeldCentrale Raad van Beroep 8 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3084

Artikel 4:81 Awb vaststellen beleidsregels
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.