Artikel 3:41 Awb

  • De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 
  • Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze.

Rechtspraak

Ambtelijk rapportage waarin deponering in brievenbus is vastgelegd kan aannemelijkheid van uitreiking besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb aantonenCentrale Raad van Beroep 13 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3486
Bij aangetekende verzending per post zonder retourzending staat verzending van het besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb vastCentrale Raad van Beroep 11 maart 2008, ECLI:NL:CBB:2008:BC6533
Bij retourzending van aangetekende post zonder het achterlaten van een afhaalbericht is geen sprake van een rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:7
Bij toezending aan in bezwaarschrift opgegeven adres is sprake van rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 24 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB6318
Bij verhuizing dient de aanvrager/vergunninghouder het bestuursorgaan van de adreswijziging op de hoogte te stellen (artikel 3:41 Awb)Centrale Raad van Beroep 3 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3369
Bij een ambtshalve besluit is sprake van een rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 Awb als het besluit is verzonden naar het laatst bekende adres van de betrokkeneCentrale Raad van Beroep 30 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1143
Bij bekendmaking van het besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de BRPRaad van State 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2196
Bij bekendmaking van een besluit als bedoeld in artikel 3:41 Awb aan meerdere personen op verschillende data, vangt de bezwaar-/beroepstermijn voor de personen op verschillende momenten aanCentrale Raad van Beroep 15 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4311
Een besluit dat niet rechtsgeldig bekend is gemaakt ex artikel 3:41 Awb, kan niet in werking tredenRaad van State 22 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV2250
Bij rechtsgeldige bekendmaking van een besluit ex artikel 3:41 Awb per e-mail, komt het voor rekening van de betrokkenen dat hij/zij zijn/haar e-mails niet regelmatig leestCentrale Raad van Beroep 18 oktober 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4159
Bekendmaking via het aanplakken van het besluit kan een rechtsgeldige bekendmaking zijn als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1919
Bekendmaking van het besluit via de Staatscourant kan een rechtsgeldige bekendmaking zijn als bedoeld in artikel 3:41 AwbRaad van State 4 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9995
De enkele ontkenning van ontvangst van het besluit is niet voldoende om niet van een rechtsgeldige bekendmaking ex artikel 3:41 Awb te kunnen sprekenRaad van State 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1417
Bij de bekendmaking van een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het moment van verzending doorslaggevend, niet het moment van ontvangst van het besluit door de aanvrager (artikel 3:41 Awb)Raad van State 24 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2473
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.