Artikel 10:13 Awb

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Rechtspraak

Uit een delegatiebesluit moet op grond van artikel 10:13 Awb duidelijk volgen dat het gaat om delegatie en niet om bijvoorbeeld mandaatRaad van State 12 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3431
Bij een gedelegeerde bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:13 Awb kan ook in negatieve zin een beslissing (op een aanvraag) worden genomen (lees: een weigeringsbesluit)Raad van State 18 december 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF2098
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.