Artikel 5:11 Awb

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Rechtspraak

Aan het onderzoeksrapport van een toezichthouder ex artikel 5:11 Awb met niet ondertekende getuigenverklaringen komt dezelfde bewijskracht toe als een op ambtseed of ambtsbelofte opgenomen procesverbaalCentrale Raad van Beroep 27 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3704
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.