Artikel 5:21 Awb

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Rechtspraak

Een overtreder kan op grond van artikel 5:21 Awb (last onder bestuursdwang) worden opgedragen de situatie geheel of gedeeltelijk te herstellen in de toestand voorafgaand aan het plaatsvinden van de overtredingRaad van State 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:281
Met bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:21 Awb kan geen verplichting tot het verrichten van een rechtshandeling (zoals het nemen van een besluit) worden afgedwongenRaad van State 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:306
Een preventieve last onder bestuursdwang kan worden opgelegd zodra een gevaar van de overtreding met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plaatsvinden en deze overtreding – gelet op de rechtszekerheid – met voldoende duidelijkheid in het besluit kan worden omschreven (artikel 5:21 Awb)Raad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:935
Een (informele) vooraankondiging tot het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:21 Awb is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregimeRaad van State 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.