Artikel 10:11 Awb

  • Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
  • In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Rechtspraak

Een bevoegde ambtenaar die het besluit in primo heeft ondertekend, kan op grond van artikel 10:11 Awb ook het besluit op bezwaar ondertekenen (mits aan hem/haar ondertekeningsmandaat is verleend)Raad van State 8 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ9937
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.