Artikel 5:33 Awb

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.

Rechtspraak

Betaling van een verbeurde dwangsom als bedoeld in artikel 5:33 Awb door een derde werkt niet bevrijden jegens degene aan wie de dwangsom is opgelegdRaad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15
Het bestuursorgaan is niet verplicht een overtreder van de verbeurte van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:33 Awb op de hoogte te stellenRaad van State 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:894
De (vrijwillige) mededeling van het bestuursorgaan dat de dwangsommen zijn verbeurd als bedoeld in artikel 5:33 Awb is geen besluit en leidt niet tot meer verplichtingen voor de overtreder dan die reeds het gevolg zijn van het verbeuren van de dwangsommen als zodanigRaad van State 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:896
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.