Artikel 3:2 Awb

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Rechtspraak

Er geldt geen verplichting voor het bestuursorgaan om zelf ter plekke feiten te gaan vaststellen als bedoeld in artikel 3:2 Awb (zorgvuldige voorbereiding besluit) omdat de aanvrager nier voldoende gegevens heeft verstrektCentrale Raad van Beroep 15 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1207
Aanvrager/bezwaarde moet op zijn verzoek een verlenging van de termijn worden gegeven om met benodigde gegevens als bedoeld in artikel 3:2 Awb (zorgvuldige voorbereiding besluit) te komenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13 december 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BC2230
Het bestuursorgaan is in het belang van derden verplicht de door de aanvrager overgelegde gegevens als bedoeld in artikel 3:2 Awb (zorgvuldige voorbereiding besluit) te verifiërenRaad van State 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3223
Een door belanghebbende naar voren gebracht rapport kan aanleiding geven dat rapport voor te leggen aan de door het bestuursorgaan geraadpleegde adviseurs voordat een besluit wordt genomen ((zorgvuldige voorbereiding besluit ex artikel 3:2 Awb)Raad van State 20 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY8532
Bij handhaving rust op het bestuursorgaan de last zorgvuldig onderzoek naar de feiten en omstandigheden te doen (zorgvuldige voorbereiding besluit ex artikel 3:2 Awb)Raad van State 5 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5778 
Artikel 3:2 Awb (zorgvuldige voorbereiding besluit) geldt ook tijdens de bezwaarprocedureRaad van State 5 oktober 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3800
Wanneer een bestuursorgaan een handhavingsverzoek ontvangt dat voldoende concreet is geformuleerd, moet het ingaan op alle onderdelen van dat verzoek. De controles die een bestuursorgaan uitvoert naar aanleiding van het handhavingsverzoek moeten dan ook op die verschillende onderdelen geënt zijn (zorgvuldige voorbereiding besluit ex artikel 3:2 Awb)Raad van State 10 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2513

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.