Artikel 4:4 Awb

Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift.

Rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.