Artikel 4:7 Awb

  • Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien: 
    • a. de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en 
    • b. die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 
  • Het eerste lid geldt niet indien sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn.

Rechtspraak

Het niet horen leidt niet tot vernietiging van het besluit als de belanghebbende in de bezwaarfase alsnog in de gelegenheid is gesteld zijn/haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7 Awb)Raad van State 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2078
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.