Artikel 4:2 Awb

  • De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste: 
    • a. de naam en het adres van de aanvrager; 
    • b. de dagtekening; 
    • c. een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd. 
  • De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Rechtspraak

Een bestuursorgaan mag bij een adreswijziging waarvan het op de hoogte is gesteld niet meer het oude adres voor toezending gebruiken (inhoud aanvraag ex artikel 4:2 Awb)Raad van State 12 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5638
Een e-maildres is geen adres in de zin van artikel 4:2 Awb (inhoud aanvraag)Raad van State 3 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AH8972
Bij gegevens en bescheiden waarover de aanvrager gemakkelijker kan beschikken dan het bestuursorgaan, zal de aanvrager daar gelet op artikel 4:2 Awb (inhoud aanvraag) voor moeten zorgenRaad van State 16 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8419 
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.