Artikel 5:4 Awb

  • De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie bestaat slechts voor zover zij bij of krachtens de wet is verleend.
  • Een bestuurlijke sanctie wordt slechts opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven.

Rechtspraak

Een bestuurlijke boete kan worden vernietigd wegens een onvoldoende duidelijk overtreden voorschrift (artikel 5:4 Awb)Raad van State 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0842

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.