Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een bouwplan moet als één geheel moet worden beschouwd, splitsing daarvan in vergunningplichtig en vergunningsvrij deel is in beginsel niet mogelijk. Het bouwplan kan alleen worden gesplitst indien het bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar kunnen worden onderscheiden (Raad  van State 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:699)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.