Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De afwezigheid van verhuisbereidheid van bedrijven en/of ondernemers kan niet worden meegenomen in de vraag of sprake is van een actuele (regionale) behoeftes bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Raad van State 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2449)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.