Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als uit stukken voorafgaand of na de peildatum van het gebruiksovergangsrecht ex artikel 3.2.2 Bro blijkt dat het gebruik voorafgaand aan de peildatum plaatsvond en daarna ononderbroken is voortgezet en niet is vergroot, dan kan dit gebruik onder het gebruiksovergangsrecht vallen (Raad van State 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5162)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.