Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De Tegelenjurisprudentie geldt uitsluitend bij een omgevingsvergunning voor bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, dus niet voor een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo (strijd met planologisch regime) (Raad van State 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:92)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.