Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het is mogelijk om een aanvraag voor de activiteit strijdig gebruik met het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) voorafgaand en los van de overige (onlosmakelijke) activiteiten in te dienen (artikel 2.7 lid 1 tweede volzin Wabo) (Raad van State 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2896)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.