Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het oprichten van een mestbassin is sprake van twee onlosmakelijke activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 Wabo (bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo en het oprichten van een inrichting ex artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) (Raad van State 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4442)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.