Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Strengere eisen dan die in het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen zijn niet afdwingbaar voor zover het Bouwbesluit 2012 op dat punt in een uitputtende regeling voorziet (artikel 2.10 lid 1 onder a Wabo) (Raad van State 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1493)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.