Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De toetsing aan de bouwverordening als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder b Wabo is een aannemelijkheidstoets, zodat het bevoegd gezag hierbij over een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid beschikt (Raad van State 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2354)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.