Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de toetsing aan artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (strijd met planologisch regime) moet niet alleen worden beoordeeld of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden opgericht/gebruikt, maar ook of het bouwwerk daadwerkelijk overeenkomstig de bestemming wordt opgericht/gebruikt (Raad van State 23 april 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF7641)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.