Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag mag in het kader van de toets aan de Bibob ex artikel 2.20 Wabo in beginsel van het advies van het Landelijk Bureau Bibob uitgaan (Raad van State 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:818)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.