Artikel 2.20 Wabo

Rechtspraak

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo kan het samenhangcriterium als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 Wabo (samenhang tussen de criminele activiteit en de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd) bestaanRaad van State 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2450
Het bevoegd gezag mag in het kader van de toets aan de Bibob ex artikel 2.20 Wabo in beginsel van het advies van het Landelijk Bureau Bibob uitgaanRaad van State 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:818
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.