Artikel 2.16 Wabo

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of h, kan de omgevingsvergunning worden geweigerd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd

Rechtspraak artikel 2.16 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning slopen bouwwerk)

Artikel 2.16 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning slopen bouwwerk) bevat een bevoegdheid en niet een verplichting voor het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning tot sloop ex artikel 2.1 lid 1 onder g of h Wabo te weigeren indien naar zijn oordeel niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Bij de beoordeling of het gebruik maakt van die bevoegdheid moet het bevoegd gezag alle betrokken belangen afwegenRaad van State 26 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2161
Artikel 2.16 Wabo kan ook worden toegepast als er geen (bijzondere) noodzaak voor de sloop van het gebouw bestaatRaad van State 26 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2161

Artikel 2.16 Wabo toetsingscriteria omgevingsvergunning slopen bouwwerk
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.