Artikel 5.17 Wabo

Een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet kan inhouden dat het bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van een bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid worden getroffen.

Rechtspraak artikel 5.17 Wabo (bouwstop omgevingsvergunning)

Bij het opleggen van een bouwstop ex artikel 5.17 Wabo is geen legalisatieonderzoek benodigdRaad van State 20 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4953

Artikel 5.17 Wabo bouwstop omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.