Artikel 2.17 Wabo

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend of geweigerd op de gronden die zijn aangegeven in de betrokken algemene maatregel van bestuur.

Rechtspraak artikel 2.17 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning Natura 2000 en flora en fauna)

Artikel 2.17 Wabo toetsingscriteria omgevingsvergunning Natura 2000 en flora en fauna
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.