Artikel 2.19 Wabo

Voor zover de aanvraag ingevolge een wettelijk voorschrift tevens betrekking heeft op een andere activiteit dan bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.2, kan de omgevingsvergunning voor die activiteit slechts worden verleend of geweigerd op de gronden die zijn aangegeven in het betrokken wettelijk voorschrift.

Rechtspraak artikel 2.19 Wabo (aanhakende voorschriften omgevingsvergunning)

Artikel 2.19 Wabo aanhakende voorschriften omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.