Artikel 2.20a Wabo

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor voor het verlenen van de omgevingsvergunning een verklaring vereist is als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, wordt de omgevingsvergunning voor die activiteit geweigerd indien de verklaring is geweigerd.

Rechtspraak artikel 2.20a Wabo (weigering verklaring van geen bedenkingen)

Artikel 2.20a Wabo (weigering verklaring van geen bedenkingen) laat geen ruimte voor een uitleg dat een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in het geval dat er geen verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad is gevraagd, voor zover voor dat concrete onderdeel van de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen is vereistRaad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:921
Wanneer de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.20a Wabo heeft geweigerd voor de activiteit(en), kan het College van B&W niets anders doen dan daarvoor vervolgens omgevingsvergunning weigerenRaad van State 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2106

Artikel 2.20a Wabo weigering verklaring van geen bedenkingen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.