Artikel 3.1a Wabo

Het bevoegd gezag kan zich bij het verlenen van een omgevingsvergunning in ieder geval baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar.

Rechtspraak artikel 3.1a Wabo (houdbaarheid gegevens omgevingsvergunning)

Gegevens en onderzoeken die ouder zijn dan twee jaar mogen op grond van artikel 3.1a Wabo (houdbaarheid gegevens omgevingsvergunning) ook gebruikt worden, maar het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel kunnen met zich brengen dat bij een langere termijn gemotiveerd wordt waarom van die gegevens wordt gebruik gemaaktRaad van State 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2413
Bij gegevens en onderzoeken die ouder zijn dan twee jaar bestaat in beginsel alleen aanleiding om te motiveren waarom (toch) gebruik van die gegevens wordt gemaakt indien door belanghebbenden gesteld wordt dat aan het besluit actuele gegevens ten grondslag dienen te worden gelegd, omdat sprake is van gewijzigde feiten of omstandigheden, of de gegevens zo gedateerd zijn – wat betreft verstreken tijd, niet wat betreft inhoud – dat het bestuursorgaan uit zichzelf behoefte voelt het gebruik ervan te verantwoorden (artikel 3.1a Wabo)Raad van State 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1148

Artikel 3.1a Wabo houdbaarheid gegevens omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.