Art. 2.1 lid 1-a Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
a. het bouwen van een bouwwerk

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo (omgevingsvergunning bouwen)

Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo ziet op het verbod (i) tot het bouwen in afwijking van een omgevingsvergunning voor bouwen en (ii) om zonder omgevingsvergunning voor bouwen te gaan bouwenRaad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3116
Inpandige bouwactiviteiten vallen ook onder ‘bouwen’ als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3977
Voor het begrip ‘bouwwerk’ als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo is aansluiting gezocht bij het begrip uit de Modelbouwverordening van de VNGRaad van State 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:398
Bij het bepalen of sprake is van een ‘bouwwerk’ als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo zijn de begripsbepalingen in een bestemmingsplan niet van belangRaad van State 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3952
Een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo moet in volle omvang worden beoordeeldRaad van State 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1719
Het aanbrengen van een verflaag is geen bouwen in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 24 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5660
Het aanbrengen van stucwerk is bouwen in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 19 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4293
Het vervangen van dakpannen is bouwen in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:162
Heipalen met fundering zijn bouwwerken in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 19 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO9693
Een houten looppad dat aan elkaar is vastgeschroefd op de beschoeiing en aan in elkaars verlengde liggende houten balken is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3952
Een caravan is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1749
Een pipowagen is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State  13 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:988
Een paardrijbak met een bodem die 30 centimeter is afgegraven met drainage, onderlaag en kunststof matten, omheind door een hekwerk dat bestaat uit kunststof palen met dwarsbalken is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 3 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO2717
Mobiele objecten kunnen bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo zijn, mits deze bedoeld zijn om gedurende langere tijd op dezelfde plaats te functionerenRaad van State 12 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6428
Een legertent die gedurende 3 maanden per jaar wordt geplaatst is een bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 6 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3744
Een partytent die bestaat uit staanders, een tentdoek en bevestigingsmiddelen met een omvang van 12 m2 en die jaarlijks gedurende het voorjaar en de zomer wordt geplaatst is een bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo Raad van State 4 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA8739
Een vrachtwagen die lange aaneengesloten perioden in de berm is geparkeerd is een bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 4 april 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA2217
Een net dat bestaat uit geknoopt zwart nylon en op een hoogte van 2,20 meter over de gehele achtertuin is gespannen met vijf staaldraden die met nagels zijn bevestigd aan de achtergevel van de woning en de voorgevel van de schuur, is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 12 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7117
Vaandeldoeken van ongeveer 3 meter hoog en 0,80 meter breed, die aan de boven- en onderzijde van een tegen de gevel gemonteerde houder zijn gemonteerd zijn bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 13 mei 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AE9810
Een woonboot is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo als deze bedoeld is om ter plaatse te functionerenRaad van State 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1331
Zeecontainers die lang aanwezig zijn op een perceel, zijn bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 11 november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG4674
Een zonnepaneel is een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 10 juli 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA6746
Een mestopslag is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo Raad van State 27 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ2633
Een mestzak is geen bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3962
Een laag van gestampt puin met daarop een asfaltlaag is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 19 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY4255
Belettering op windturbines is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 30 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4018
Een weg is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 1 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH9230
Een paalmatras is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1099
Een kunstgrasveld is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 9 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD6710
Een gasfornuis inclusief oven is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 10 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI7253
Een mobiele puinbreker is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 27 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7425
Los op een plat dak liggende, aan elkaar bevestigde, houten vlonders zijn geen bouwwerken in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3097
Een terrasverharding die op de grond ligt is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1487
Een reclamebord aan een gevel gemonteerd met schroeven (hoogte: 5 meter, breedte: 0,5 meter en dik: 1 centimeter) is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 23 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2543
Een reclame-uiting op gevel met een frame van zwart metaal en rode letters met neonverlichting (breedte: 4,71 meter, hoogte: 0,2 meter en dikte: 0,094 meter) is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 7 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN0451
Een tijdelijke bouwsteiger (minder dan 3 maanden) is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 4 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5123
Springtoestellen die volledig demontabel zijn en die bestaan uit verschillende elementen die in wisselende samenstelling op wisselende plaatsen zonder verankering worden opgericht zijn geen bouwwerken in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo Raad van State 18 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3023
Een tent die als bescherming dient voor arbeiders tegen weersomstandigheden is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRechtbank Dordrecht 8 september 2006, ECLI:NL:RBDOR:2006:AY9446
Een verrijdbaar object – voor zover deze hoofdzakelijk een transportfunctie heeft – is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 17 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX2081
Een vogelverschrikker is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2558
Een veerpont die bedoeld is om mee te varen en waarvan de primaire functie varen is, is geen bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3383
Een ponton met opbouw (recreatiewoning) kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a WaboRaad van State 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2316

Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo omgevingsvergunning bouwen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.