Art. 2.1 lid 1-h Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
h. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder h Wabo (omgevingsvergunning slopen beschermd stads- of dorpsgezicht)

Artikel 2.1 lid 1 onder h Wabo omgevingsvergunning slopen beschermd stads- of dorpsgezicht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.