Artikel 3.4 Wabo

  • Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of h, kan het bevoegd gezag, in afwijking van artikel 3.9, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht de beslissing aanhouden, indien voor een bouwwerk dat zal worden gebouwd in plaats van het te slopen bouwwerk, een omgevingsvergunning is aangevraagd, maar op die aanvraag nog niet is beslist.
  • In een geval als bedoeld in het eerste lid duurt de aanhouding totdat onherroepelijk op de aanvraag om de omgevingsvergunning is beslist.

Rechtspraak artikel 3.4 Wabo (aanhouding aanvraag slopen bouwwerk)

Artikel 3.4 Wabo aanhouding aanvraag slopen bouwwerk
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.