Artikel 2.1 lid 3 Wabo

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat met betrekking tot daarbij aangewezen activiteiten als bedoeld in het eerste lid in daarbij aangegeven categorieën gevallen, het in dat lid gestelde verbod niet geldt.

Rechtspraak artikel 2.1 lid 3 Wabo (uitzonderingen op omgevingsvergunning)

Artikel 2.1 lid 3 Wabo uitzonderingen op omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.