Art. 2.1 lid 1-b Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
b. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo (omgevingsvergunning werken of werkzaamheden)

Artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo omgevingsvergunning werken of werkzaamheden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.