Artikel 3.8 Wabo

Het bevoegd gezag geeft bij de toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht tevens onverwijld kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Het vermeldt daarbij de in artikel 3.1, tweede lid, bedoelde datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Rechtspraak artikel 3.8 Wabo (kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning)

De mededelingsplicht van artikel 3.8 Wabo maakt geen deel uit van de voorgeschreven wijze van bekendmaking ex artikel 6.1 Wabo jo. artikel 3:41 Awb (geen verplichting voor inwerkingtreding van de vergunning)Raad van State 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:476

Artikel 3.8 Wabo kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.