Artikel 2.5a Wabo

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, kan de omgevingsvergunning voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, bij de beschikking waarbij wordt beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de overige onlosmakelijke activiteiten worden gewijzigd, voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van die omgevingsvergunning.

Rechtspraak artikel 2.5a Wabo (wijziging onlosmakelijke activiteiten)

Artikel 2.5a Wabo wijziging onlosmakelijke activiteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.