Art. 2.1 lid 1-d Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
d. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen,

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo (omgevingsvergunning brandveiligheid)

Artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo omgevingsvergunning brandveiligheid

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.