Art. 2.1 lid 1-f Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
f. het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo (omgevingsvergunning rijksmonument)

Het nalaten waardoor het voortbestaan van een beschermd rijksmonument gevaar loopt, valt onder het in artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo opgenomen verbodRaad van State 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3059

Artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo omgevingsvergunning rijksmonument
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.