Artikel 2.21 Wabo

Indien een aanvraag betrekking heeft op een project dat uit verschillende activiteiten bestaat en de omgevingsvergunning voor dat project ingevolge de artikelen 2.10 tot en met 2.20a moet worden geweigerd, kan het bevoegd gezag op verzoek van de aanvrager de omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten waarvoor zij niet behoeft te worden geweigerd.

Rechtspraak artikel 2.21 Wabo (gedeeltelijk verlenen omgevingsvergunning)

Artikel 2.21 Wabo (gedeeltelijk verlenen omgevingsvergunning) kan niet worden toegepast bij onlosmakelijke activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 WaboRaad van State 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1841

Artikel 2.21 Wabo gedeeltelijk verlenen omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.