Artikel 2.24a Wabo

  • Een drijvend bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, kan in verband met werkzaamheden worden verplaatst en op dezelfde locatie worden teruggeplaatst met behoud van die vergunning.
  • Onverminderd het eerste lid kan in een omgevingsvergunning met betrekking tot een drijvend bouwwerk op aanvraag worden bepaald dat het bouwwerk op grond van die vergunning kan worden verplaatst en op dezelfde locatie kan worden teruggeplaatst.

Rechtspraak artikel 2.24a Wabo (omgevingsvergunning drijvend bouwwerk)

Artikel 2.24a Wabo omgevingsvergunning drijvend bouwwerk
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.