Artikel 3.7 Wabo

  • Deze paragraaf is van toepassing op de voorbereiding van besluiten, tenzij paragraaf 3.3 daarop van toepassing is.
  • In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf tevens van toepassing op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 3.10, derde lid.

Rechtspraak artikel 3.7 Wabo (reguliere voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning)

De Wabo zelf bepaalt de te volgen voorbereidingsprocedure voor de vergunningaanvraag, het bevoegd gezag heeft hierin geen keuze (artikel 3.7 Wabo)Raad van State 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:372
Voor de vraag met welke procedure een besluit (omgevingsvergunning) is voorbereid is de inhoud van dat besluit en de procedure voorafgaand aan het nemen van dat besluit bepalend, niet de latere publicatie van het besluit (artikel 3.7 Wabo)Raad van State 29 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4404

Artikel 3.7 Wabo reguliere voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.