Artikel 3.7 Wabo

  • Deze paragraaf is van toepassing op de voorbereiding van besluiten, tenzij paragraaf 3.3 daarop van toepassing is.
  • In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf tevens van toepassing op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 3.10, derde lid.

Rechtspraak artikel 3.7 Wabo (reguliere voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning)

De Wabo zelf bepaalt de te volgen voorbereidingsprocedure voor de vergunningaanvraag, het bevoegd gezag heeft hierin geen keuze (artikel 3.7 Wabo)Raad van State 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:372

Artikel 3.7 Wabo reguliere voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.