Art. 2.1 lid 1-e Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
e. 
1°. het oprichten,
2°. het veranderen of veranderen van de werking of
3°. het in werking hebbenvan een inrichting of mijnbouwwerk

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo (omgevingsvergunning inrichting)

Artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo omgevingsvergunning inrichting

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.