Artikel 3.3 Wabo

Rechtspraak artikel 3.3 Wabo (aanhouding aanvraag omgevingsvergunning)

Zolang er een aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3 Wabo geldt kan er geen vergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 3.9 lid 3 Wabo ontstaanRechtbank Almelo 6 april 2005, ECLI:NL:RBALM:2005:AT3903
Het is mogelijk om meerdere achtereenvolgende voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 3.7 Wro te nemen (aanhouding aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 3.3 lid 1 onder a Wabo)Raad van State 19 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3837

Artikel 3.3 Wabo aanhouding aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.