Artikel 3.3 Wabo

Rechtspraak

Zolang er een aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3 Wabo geldt kan er geen vergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 3.9 lid 3 Wabo ontstaanRechtbank Almelo 6 april 2005, ECLI:NL:RBALM:2005:AT3903
Het is mogelijk om meerdere achtereenvolgende voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 3.7 Wro te nemen (artikel 3.3 lid 1 onder a Wabo)Raad van State 19 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3837
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.