Art. 2.1 lid 1-i Wabo

  • Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
    i. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo (omgevingsvergunning Natura 2000 en flora en fauna)

Artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo omgevingsvergunning Natura 2000 en flora en fauna
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.