Artikel 3.10 Wabo

Rechtspraak artikel 3.10 Wabo (uitgebreide voorbereidingsprocedure aanvraag omgevingsvergunning)

Het bevoegd gezag moet na ontvangst van de aanvraag omgevingsvergunning zelf tijdig bepalen welke voorbereidingsprocedure daarop van toepassing is (regulier ex artikel 3.7 Wabo of uitgebreid ex artikel 3.10 Wabo)Raad van State 9 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1465
Artikel 3.10 lid 1 van de Wabo bepaalt exclusief welke voorbereidingsprocedure op een aanvraag omgevingsvergunning van toepassing is. Het feit dat het College van B&W pas na afloop van de beslistermijn die bij de reguliere voorbereidingsprocedure geldt heeft aangegeven dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is dus niet bepalend voor het antwoord op de vraag welke voorbereidingsprocedure van toepassing isRaad van State 15 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3274
Als op een gedeelte van een aanvraag omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo van toepassing is, dan is deze uitgebreide voorbereidingsprocedure automatisch op de gehele aanvraag van toepassingRaad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:912
Bij een voorgenomen weigering van een aanvraag omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo van toepassing is, moet het bevoegd gezag ook de uitgebreide procedure volgen en dus eerst een ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning ter inzage leggen alvorens een definitief weigeringsbesluit kan worden genomenRaad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311

Artikel 3.10 Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.