Artikel 3.10 Wabo

Rechtspraak

Het bevoegd gezag moet na ontvangst van de aanvraag omgevingsvergunning zelf tijdig bepalen welke voorbereidingsprocedure daarop van toepassing is (regulier ex artikel 3.7 Wabo of uitgebreid ex artikel 3.10 Wabo)Raad van State 9 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1465
Als op een gedeelte van een aanvraag omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo van toepassing is, dan is deze uitgebreide voorbereidingsprocedure automatisch op de gehele aanvraag van toepassingRaad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:912
Bij een voorgenomen weigering van een aanvraag omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo van toepassing is, moet het bevoegd gezag ook de uitgebreide procedure volgen en dus eerst een ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning ter inzage leggen alvorens een definitief weigeringsbesluit kan worden genomenRaad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.