Artikel 2.13 Wabo

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk niet voldoende verzekerd is.

Rechtspraak artikel 2.13 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning brandveiligheid)

Artikel 2.13 Wabo toetsingscriteria omgevingsvergunning brandveiligheid
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.