Artikel 6.2a Wabo

Onverminderd artikel 6.1 treedt een omgevingsvergunning met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, g of h, indien voor die activiteit tevens een vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet is vereist, niet eerder in werking dan nadat die vergunning in werking is getreden.

Rechtspraak artikel 6.2a Wabo (inwerkingtreding omgevingsvergunning archeologisch monument)

Artikel 6.2a Wabo inwerkingtreding omgevingsvergunning archeologisch monument
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.